KURSY EGZAMINACYJNE - "USZYTE NA MIARĘ"

  • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty – dostępny od VII klasy
  • Kursy przygotowujące do matury 
  • Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge – dostępne od V klasy dla poziomów KET, PET, FCE for Schools i CAE