Crafty English

Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury w Łomiankach.

Crafty English to program wprowadzający dzieci w anglojęzyczny świat poprzez ekspresję plastyczną, ruch i zabawę. Jego treść odwołuje się do dziecięcej wyobraźni za pośrednictwem literackich utworów kultury anglosaskiej, zwyczajów i muzyki. W ten sposób buduje on podstawy wiedzy o różnorodnych kulturach oraz swobodę w posługiwaniu się językiem.

Różnorodne techniki pracy sprawiają, że kontakt z językiem przebiega w wesołej i beztroskiej atmosferze, a jednocześnie każde dziecko ma szansę na indywidualną ekspresję werbalną, ruchową i plastyczną.  

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, a znaczenie i zapamiętywanie pojęć przebiega w sposób naturalny poprzez wspólne działania z wykorzystaniem materiałów o różnej strukturze, eksperymenty, odgrywanie scen, gry i zabawy ruchowe.

Spotkaniom towarzyszy muzyka, rytm, odgrywanie scenek oraz emocjonująca narracja – dzięki takiemu podejściu dzieci uczą się, że angielski to nie tylko przedmiot w szkole, ale przede wszystkim powszechny i międzynarodowy środek komunikacji.

Treść zajęć stanowią bloki tematyczne bliskie dziecięcym zainteresowaniom i odpowiadające możliwościom poszczególnych grup wiekowych.